Suun tulehdukset

Suun tulehdukset ja yleisterveys

Bakteerien suussa aiheuttamat tulehdukset saattavat vaikuttaa yleisterveyteen. Tietyt sairaudet tai lääkitykset voivat puolestaan pahentaa suun tulehduksia. Erityisesti diabetesta, reumaa tai sydänläppävikaa potevien sekä läppäproteesin tai endoproteesin saaneiden on syytä suhtautua vakavuudella suun tulehdusten ennaltaehkäisyyn ja hyvään hoitoon.

Suun bakteeritulehduksia

Yleisimmät bakteerien suussa aiheuttamat tulehdukset ovat gingiviitti, parodontiitti ja pulpagangreena. Näistä gingiviitti on tavallinen ientulehdus, parodontiitti taas syvemmälle kudoksiin ja aina hampaita tukevaan leukaluuhun asti etenevä ientulehdus, joka vähitellen johtaa hampaiden irtoamiseen. Pulpagangreena on kuolioon menneen hammasytimen tulehdus.

Diabetes ja suun tulehdukset

Jotkut sairaudet tai lääkitykset voivat pahentaa suun tulehduksia. Parhaiten tunnetaan diabeteksen (sokeritauti) ja suun terveyden välinen yhteys.

Huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes heikentää vastustuskykyä tulehduksille. Suussa tämä nähdään muun muassa parodontiitin nopeana etenemisenä, hitaana paranemisena sekä alttiutena akuuteille tulehduksille. Lisäksi pitkälle edennyt parodontiitti saattaa vaikuttaa epäedullisesti diabeteksen hoitotasapainoon.

Reuma ja suun tulehdukset

Edellä kuvatun kaltainen kaksisuuntainen vaikutus nähdään myös reuman kohdalla. Osa reumalääkkeistä vaikuttaa lamaavasti elimistön puolustusmekanismeihin. Tämä altistaa tulehduksille. Toisaalta tulehdukset saattavat pahentaa reumaa. Reuman kohdalla sairauden ja tulehdusten välinen yhteys ei kuitenkaan ole niin ilmeinen ja hyvin tunnettu kuin diabeteksen kohdalla.

Sydänläppä, endoproteesit ja tulehdusriski

Erityisen vaarallisia suun tulehdukset ovat niille, joilla on sydänläppävika tai läppäproteesi. Suun bakteerit voivat siirtyä verenkierron välityksellä vioittuneeseen sydänläppään tai läppäproteesiin ja aiheuttaa hengenvaarallisen tulehduksen. Riski on merkittävä tehtäessä verisiä toimenpiteitä, kuten hammaskiven poistoa, leikkauksia tai hampaan poistoa.

Myös lonkka- ja polviproteesi tai muut kehon sisään asennetut proteesit voivat tulehtua verenkierron välityksellä. Näiden niin sanottujen endoproteesien kohdalla riski on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin sydänläpän kohdalla.

Elimistön puolustustekijöitä lamaava lääkitys, esimerkiksi kortisoni, lisäävät tulehduksen riskiä. Tulehdus voidaan välttää ottamalla lääkärin ohjeiden mukaan suuri kerta-annos antibioottia ennen hammashoitoa.

Sydän- ja verisuonisairaudet ja parodontiitti

Viime aikoina on puhuttu ja kirjoitettu paljon siitä, kuinka suun alueen tulehdukset voivat aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Onkin totta, että parodontiittipotilailla on enemmän sydän- ja verisuonisairauksia kuin niillä, jotka eivät sairasta parodontiittia. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että parodontiitti aiheuttaisi sydän- ja verisuonisairauksia.

Havaittu yhteys on pitkälti selitettävissä yhteisillä altistavilla tekijöillä. Henkilöt, jotka eivät huolehdi hampaistaan, huolehtivat muutenkin terveydestään huonommin ja sairastuvat useammin esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin. Lisäksi on mahdollista, että parodontiitilla ja sydän- ja verisuonisairauksilla on joitakin muitakin yhteisiä altistavia tekijöitä. Esimerkiksi tietyt immuunivasteen ominaisuudet saattavat altistaa sekä parodontiitille että sydän- ja verisuonisairauksille.

On kuitenkin mahdollista, että parodontiitin ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä on syy-seuraussuhde. Parodontiitin aiheuttajabakteerit saattavat vaikuttaa veren hyytymiseen ja tätä kautta aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia. Tämä on vain yksi mahdollinen vaikutusmekanismi, muitakin on.

Syy-seuraus suhteen olemassaoloa ei ole vielä tieteellisesti todettu, mutta se on mahdollinen, jopa todennäköinen. Tämä on yksi hyvä syy lisää huolehtia hampaista.

Syy-seuraussuhteista

Media on viime aikoina revitellyt räväköitä otsikoita suun tulehdusten ja sydän- ja verisuonisairauksien välisestä yhteydestä tyyliin ”Ientulehdus lyhentää vanhusten elinikää”. Näin ei voida missään nimessä väittää. On pidettävä mielessä, että sydän- ja verisuonisairauksilla on monta muutakin aiheuttajaa kuin parodontiitti. Parodontiitti tai mikään muukaan tulehdus ei voi yksinään aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia.Yksittäisen potilaan kohdalla ei milloinkaan voida sanoa, onko jollain tulehduksella osuutta sydän- ja verisuonisairauden syntymiseen.

Elämässä on paljon vaarallisempiakin asioita kuin suun tulehdukset. Siitä huolimatta suu kannattaa pitää kunnossa.