Keramiapaikkaus CEREC-menetelmällä

Hampaiden keramiapaikkaus ja uusi CEREC-menetelmä

Toisin kuin perinteiset paikat, keramiapaikka vahvistaa oman hampaan jäljelle jäävää osaa. Parinkymmenen vuoden kokemukset keramiapaikoista ovat muutoinkin erinomaisia. Nyt keramiapaikka voidaan valmistaa aiempaa nopeammin ja vaivattomammin CEREC-laitteistolla.

Keramiapaikkauksen etuja

Hampaaseen “liimaamalla” kiinnitettävän keramiapaikan mekaaniset ominaisuudet ovat hyvin lähellä omaa hammasta. Laajoihin suoraan suuhun tehtäviin muovipaikkoihin liittyvät ongelmat, kuten taipuminen, kovettumiskutistuminen ja sen hampaalle aiheuttama stressi, nopea kuluminen, epätäydellinen kovettuminen ja huonot kontaktit hampaiden välillä johtavat helposti hampaan uudelleenreikiintymiseen, purennan muuttumiseen ja madaltumiseen. Keramiapaikka sen sijaan vahvistaa omaa jäljelle jäävää osaa hampaasta.

Lisäksi uusimmat liimattavat e.max -keramiamateriaalit ovat noin kolme kertaa vahvempia ja paljon esteettisempiä kuin perinteiset metalli- tai zirkoniarungon päälle poltettavat posliinimateriaalit.

Perinteinen keramiapaikkaus

Perinteisesti keramiapaikka tehdään poistamalla ensin vaurioitunut kudos ja vanhat paikkamateriaalit, jonka jälkeen preparointi viimeistellään ja jäljennetään kumipastalla. Hampaaseen laitetaan noin viikon ajaksi väliaikainen paikka. Tällä välin hammasteknikko valmistaa täytteen kipsimallin päälle. Toisella käynnillä väliaikainen paikka poistetaan ja keramiapaikka liimataan kiinni.

Keramiapaikkaus CEREC-laitteistolla

CEREC-laitteistolla voidaan CAD/CAM -tekniikalla valmistaa täyte samoista keramiamateriaaleista saman päivän aikana. Etuna on, ettei epämukavaa väliaikaispaikkaa tarvita lainkaan ja joskus selvitään yhdellä puudutuksellakin.

Työ etenee siten, että ensin hammas preparoidaan perinteiseen tapaan. Preparoitu hammas tai hampaat ja niiden ympäristö sekä vastahampaat ja purenta kuvataan 3D-erikoiskameralla, josta informaatio siirretään tietokoneen muistiin. Tämän jälkeen täyte muotoillaan virtuaalimallille tietokoneavusteisesti.

Kun muotoilu on valmis, informaatio lähetetään langattomasti jyrsimelle, joka työstää tasalaatuisesta tehdasvalmisteisesta keramiakappaleesta tarkasti hampaan päälle sopivan palan. Sementointi eli ”liimaaminen” tapahtuu taas perinteiseen tapaan.

Hammaslääkärin tekninen osaaminen avainroolissa

Keramiapaikkojen teko on vaativaa. Prosessi on herkkä suussa tapahtuville käsittelyvirheille. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että hammaslääkäri hallitsee oikeat sidostustekniikat. Näin estetään haitallinen kosteuden ja epäpuhtauksien pääsy operoitavalle alueelle.

Hammastohtoreilla keramiapaikkausta suorittavat aina menetelmän käyttöön kouluttautuneet hammaslääkärit ja käytettävissä on ajanmukaisin mahdollinen teknologia ja materiaalit.