>

Hampaan paikkaus

Hampaan paikkaus

Hampaan paikkaus on yleisin hammaslääkärin vastaanotolla tehtävä toimenpide. Materiaali ja tekniikka tekevät hyvän paikan. Oikein toteutettu paikkaus ei vaivaa jälkikäteen.

Paikkamateriaali tilanteen mukaan

Oikea paikkamateriaali valitaan tapauskohtaisesti. Yleisimmin Suomessa paikataan yhdistelmämuovilla. Laajemmissa vaurioissa käytetään myös paremmin kestävää keramiaa.

Jos materiaalin pitää kestää purentaa, vaaditaan siltä erilaisia ominaisuuksia kuin esimerkiksi ienrajaan tehtävältä paikalta. Monelle asiakkaalle on tärkeää, että paikkamateriaali on hampaanväristä yhdistelmämuovia tai keramiaa. Toisille taas voi sopia kestävä, mutta suusta erottuva amalgaami- tai kultapaikka.

Monesti hintakin vaikuttaa ratkaisuun. Keramiapaikan hinta voi olla lähes kolme kertaa yhdistelmämuovista korkeampi. Hinta muodostuu työstä. Muovipaikka voidaan tehdä yhdellä käynnillä, kun keramiapaikkaan tarvitaan kaksi käyntiä ja hammasteknikon osaamista, mutta myös yhdellä käyntikerralla tehtävä 3D tekniikka on mahdollinen vaihtoehto. Yhä useampi valitsee kuitenkin hintavamman ratkaisun sen kestävyyden ja toimivuuden vuoksi.

Paikkaus on tekniikkalaji

Oikean materiaalivalinnan lisäksi paikkauksen onnistuminen edellyttää hyvää työskentelytekniikkaa. Hammaslääkärin on osattava työstää materiaalia ja hampaan vieruskudosta, jotta käsittelyvirheiltä ja potilasta haittaavilta vaivoilta vältytään.

Paikalla on oltava kunnollinen kontakti muihin hampaisiin. Ilman sitä ruokaa saattaa jatkossa kertyä ikävästi viereiseen hammasväliin tai voi syntyä suurtakin kipua ja särkyä tuottava vääränlainen purupintakontakti.

Ajanmukaista palvelua asiakkaillemme

Paikkamateriaalien nopea kehitys on haaste hammaslääkärikunnalle. Hammastohtoreiden hammaslääkärit seuraavat kehitystä, osallistuvat säännöllisesti alan koulutuksiin, kehittävät ammattitaitoaan ja opettelevat uusia tekniikoita palvellakseen asiakkaita entistä paremmin.